Matthew 5:10

Romanian(i) 10 Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia cerurilor!