Matthew 17:24

Romanian(i) 24 Cînd au ajuns în Capernaum, ceice strîngeau darea pentru Templu (Greceşte: Cele două drahme.) au venit la Petru, şi i-au zis:,,Învăţătorul vostru nu plăteşte darea?``