Lamentations 3:6

Romanian(i) 6 Mă aşează în întunerec, ca pe cei morţi pentru totdeauna.