Lamentations 3:2

Romanian(i) 2 El m'a dus, m'a mînat în întunerec, şi nu în lumină.