Judges 7:20

Romanian(i) 20 Cele trei cete au sunat din trîmbiţă şi au spart ulcioarele; au apucat făcliile cu mîna stîngă şi trîmbiţele cu mîna dreaptă ca să sune, şi au strigat:,,Sabia Domnului şi a lui Ghedeon!``