Judges 6:7

Romanian(i) 7 Cînd copiii lui Israel au strigat către Domnul din pricina lui Madian,