Joshua 10:6

Romanian(i) 6 Oamenii din Gabaon au trimes să spună lui Iosua, în tabăra din Ghilgal:,,Nu părăsi pe robii tăi, suie-te la noi în grabă, izbăveşte-ne, dă-ne ajutor; căci toţi împăraţii Amoriţilor, cari locuiesc pe munte, s'au strîns împotriva noastră``.