Joel 2:29

Romanian(i) 29 Chiar şi peste robi şi peste roabe, voi turna Duhul Meu, în zilele acelea.