Job 19:13-19

Romanian(i) 13 A depărtat pe fraţii mei dela mine, şi prietenii mei s'au înstrăinat de mine. 14 Rudele mele m'au părăsit, şi cei mai deaproape ai mei m'au uitat. 15 Casnicii mei şi slugile mele mă privesc ca pe un străin, în ochii lor sînt un necunoscut. 16 Chem pe robul meu, şi nu răspunde; îl rog cu gura mea, şi degeaba. 17 Suflarea mea a ajuns nesuferită nevestei mele, şi duhoarea mea a ajuns nesuferită fiilor mamei mele. 18 Pînă şi copiii mă dispreţuiesc: dacă mă scol, ei mă ocărăsc. 19 Aceia în cari mă încredeam mă urăsc, aceia pe cari îi iubeam s'au întors împotriva mea.