Jeremiah 27:9

Romanian(i) 9 De aceea, să n'ascultaţi pe proorocii voştri, pe ghicitorii voştri, pe visătorii voştri, pe cititorii voştri în stele, şi pe vrăjitorii voştri, cari vă zic:,Nu veţi fi supuşi împăratului Babilonului!`