Jeremiah 16:9

Romanian(i) 9 ,,Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel:,Iată, voi face să înceteze în locul acesta, supt ochii voştri şi în zilele voastre, strigătele de bucurie şi strigătele de veselie, cîntecele mirelui şi cîntecele miresei.``