Isaiah 45:25

Romanian(i) 25 În Domnul vor fi făcuţi neprihăniţi şi proslăviţi toţi urmaşii lui Israel.``