Haggai 2:8

Romanian(i) 8 ,,Al Meu este argintul, şi al Meu este aurul, zice Domnul oştirilor.``