Haggai 1:5

Romanian(i) 5 Aşa vorbeşte acum Domnul oştirilor:,,Uitaţi-vă cu băgare de seamă la căile voastre!