Genesis 5:25

Romanian(i) 25 La vrîsta de o sută opt zeci şi şapte de ani, Metusala a născut pe Lameh.