Genesis 43:2

Romanian(i) 2 Cînd au isprăvit de mîncat grîul, pe care -l aduseseră din Egipt, Iacov a zis fiilor săi:,,Duceţi-vă iarăş, şi cumpăraţi-ne ceva merinde.``