Ezra 9:1

Romanian(i) 1 După ce s'a sfîrşit lucrul acesta, căpeteniile s'au apropiat de mine, şi au zis:,,Poporul lui Israel, preoţii şi Leviţii nu s'au despărţit de popoarele acestor ţări, şi au făcut urîciunile lor, ale Cananiţilor, Hetiţilor, Fereziţilor, Iebusiţilor, Amoniţilor, Moabiţilor, Egiptenilor şi Amoriţilor.