Ezekiel 43:18

Romanian(i) 18 El mi -a zis:,,Fiul omului, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu:,Iată legile cu privire la altar, pentru ziua cînd îl vor face, ca să aducă pe el arderi de tot şi să stropească sîngele.