Ezekiel 38:17

Romanian(i) 17 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu:,,Nu eşti tu acela despre care am vorbit odinioară, prin robii Mei proorocii lui Israel, cari au proorocit atunci ani de zile, că te voi aduce împotriva lor?