Ezekiel 36:35

Romanian(i) 35 Şi se va spune atunci:,Ţara aceasta pustiită a ajuns ca o grădină a Edenului; şi cetăţile acestea dărîmate, cari erau pustii şi surpate, sînt întărite şi locuite!`