Esther 4:13

Romanian(i) 13 Mardoheu a trimes următorul răspuns Esterei:,,Să nu-ţi închipui că numai tu vei scăpa dintre toţi Iudeii, pentrucă eşti în casa împăratului.