Acts 4:34-37

Romanian(i) 34 Căci nu era niciunul printre ei, care să ducă lipsă: toţi cei ce aveau ogoare sau case, le vindeau, aduceau preţul lucrurilor vîndute, 35 şi -l puneau la picioarele apostolilor; apoi se împărţea fiecăruia după cum avea nevoie. 36 Iosif, numit de apostoli şi Barnaba, adică, în tîlmăcire, fiul mîngîierii, un Levit, de neam din Cipru, 37 a vîndut un ogor, pe care -l avea, a adus banii, şi i -a pus la picioarele apostolilor.