2 Samuel 22:45

Romanian(i) 45 Fiii străinului mă linguşesc; mă ascultă la cea dintîi poruncă.