2 Samuel 15:15

Romanian(i) 15 Slujitorii împăratului i-au zis:,,Slujitorii tăi vor face tot ce va voi domnul nostru împăratul.``