2 Kings 10:36

Romanian(i) 36 Iehu domnise douăzeci şi opt de ani peste Israel la Samaria.