1 Timothy 6:6

Romanian(i) 6 Negreşit, evlavia însoţită de mulţămire este un mare cîştig.