1 Samuel 19

Romanian(i) 1 Saul a vorbit fiului său Ionatan, şi tuturor slujitorilor lui, să omoare pe David. 2 Dar Ionatan, fiul lui Saul, care iubea mult pe David, i -a dat de ştire, şi i -a zis:,,Tatăl meu Saul caută să te omoare. Păzeşte-te dar mîne dimineaţă, stai într'un loc tăinuit, şi ascunde-te. 3 Eu voi ieşi şi voi sta lîngă tatăl meu în cîmpul în care vei fi; voi vorbi tatălui mei despre tine, voi vedea ce va zice, şi-ţi voi spune.`` 4 Ionatan a vorbit bine de David tatălui său Saul:,,Să nu facă împăratul``, a zis el,,,un păcat faţă de robul său David, căci el n'a făcut niciun păcat faţă de tine. Dimpotrivă, a lucrat pentru binele tău; 5 şi -a pus în joc viaţa, a ucis pe Filistean, şi Domnul a dat o mare izbăvire pentru tot Israelul. Tu ai văzut, şi te-ai bucurat. Pentru ce să păcătuieşti împotriva unui sînge nevinovat, şi să omori fără pricină pe David?`` 6 Saul a ascultat glasul lui Ionatan, şi a jurat, zicînd:,,Viu este Domnul, că David nu va muri!`` 7 Ionatan a chemat pe David, şi i -a spus toate cuvintele acestea; apoi l -a adus la Saul; şi David a fost înaintea lui ca mai înainte. 8 Războiul urma înainte. David a mers împotriva Filistenilor, şi s'a bătut cu ei, le -a pricinuit o mare înfrîngere, şi au fugit dinaintea lui. 9 Atunci duhul cel rău, trimes de Domnul, a venit peste Saul, care şedea în casă, cu suliţa în mînă. David cînta, 10 şi Saul a vrut să -l pironească cu suliţa de perete. Dar David s'a ferit de el, şi Saul a lovit cu suliţa în perete. David a fugit, şi a scăpat noaptea. 11 Saul a trimes nişte oameni acasă la David, ca să -l pîndească şi să -l omoare dimineaţa. Dar Mical, nevasta lui David, i -a dat de ştire şi i -a zis:,,Dacă nu fugi în noaptea aceasta, mîne vei fi omorît.`` 12 Ea l -a pogorît pe fereastră, şi David a plecat şi a fugit. Aşa a scăpat. 13 În urmă Mical a luat terafimul şi l -a pus în pat; i -a pus o piele de capră în jurul capului, şi l -a învelit cu o haină. 14 Cînd a trimes Saul oamenii să ia pe David, ea a zis:,,Este bolnav.`` 15 Saul i -a trimes înapoi să -l vadă, şi a zis:,,Aduceţi -l la mine în patul lui, ca să -l omor.`` 16 Oamenii aceia s'au întors, şi iată că terafimul era în pat, şi în jurul capului era o piele de capră. 17 Saul a zist către Mical:,,Pentru ce m'ai înşelat în felul acesta, şi ai dat drumul vrăjmaşului meu, şi a scăpat?`` Mical a răspuns lui Saul:,,El mi -a zis:,Lasă-mă să plec, ori te omor!`` 18 Aşa a fugit şi a scăpat David. El s'a dus la Samuel la Rama, şi i -a istorisit tot ce -i făcuse Saul. Apoi s'a dus cu Samuel şi a locuit în Naiot. 19 Au spus lucrul acesta lui Saul şi au zis:,,Iată că David este în Naiot, lîngă Rama.`` 20 Saul a trimes nişte oameni să ia pe David. Ei au văzut o adunare de prooroci cari prooroceau, cu Samuel în frunte. Duhul lui Dumnezeu a venit peste trimeşii lui Saul, şi au început şi ei să... proorocească. 21 Au spus lui Saul lucrul acesta; el a trimes alţi oameni, şi au proorocit şi ei. A mai trimes alţii a treia oară, şi au proorocit şi ei. 22 Atunci Saul s'a dus el însuş la Rama. Ajungînd la fîntîna cea mare fără apă, care este la Secu, a întrebat:,,Unde este Samuel şi David?`` I s'a răspuns:,,Sînt în Naiot, lîngă Rama.`` 23 Şi s'a îndreptat spre Naiot, lîngă Rama. Duhul lui Dumnezeu a venit şi peste el; şi Saul şi -a văzut de drum proorocind pînă la sosirea lui în Naiot, lîngă Rama. 24 S'a desbrăcat de haine şi a proorocit şi el înaintea lui Samuel; şi s'a aruncat desbrăcat la pămînt toată ziua aceea şi toată noaptea. De aceea se zice:,,Oare... şi Saul este între prooroci?``