1 Kings 5:7

Romanian(i) 7 Cînd a auzit Hiram cuvintele lui Solomon, a avut o mare bucurie, şi a zis:,,Binecuvîntat să fie astăzi Domnul, care a dat lui David un fiu înţelept, drept căpetenie a acestui mare popor!``