1 Kings 2:39

Romanian(i) 39 După trei ani, s'a întîmplat că doi slujitori ai lui Şimei au fugit la Achiş, fiul lui Maaca, împăratul Gatului. Au dat de ştire lui Şimei, zicînd:,,Iată că slujitorii tăi sînt la Gat.``