1 Corinthians 12:3

Romanian(i) 3 De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbeşte prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice:,,Isus să fie anatema!`` Şi nimeni nu poate zice:,,Isus este Domnul``, decît prin Duhul Sfînt.