Ephesians 4:6

RP(i) 6 εις 1520 {A-NSM} θεος 2316 {N-NSM} και 2532 {CONJ} πατηρ 3962 {N-NSM} παντων 3956 {A-GPM} ο 3588 {T-NSM} επι 1909 {PREP} παντων 3956 {A-GPM} και 2532 {CONJ} δια 1223 {PREP} παντων 3956 {A-GPM} και 2532 {CONJ} εν 1722 {PREP} πασιν 3956 {A-DPM} ημιν 1473 {P-1DP}