Acts 10:32

RP(i) 32 πεμψον 3992 5657 {V-AAM-2S} ουν 3767 {CONJ} εις 1519 {PREP} ιοππην 2445 {N-ASF} και 2532 {CONJ} μετακαλεσαι 3333 5669 {V-AMM-2S} σιμωνα 4613 {N-ASM} ος 3739 {R-NSM} επικαλειται 1941 5743 {V-PPI-3S} πετρος 4074 {N-NSM} ουτος 3778 {D-NSM} ξενιζεται 3579 5743 {V-PPI-3S} εν 1722 {PREP} οικια 3614 {N-DSF} σιμωνος 4613 {N-GSM} βυρσεως 1038 {N-GSM} παρα 3844 {PREP} θαλασσαν 2281 {N-ASF} ος 3739 {R-NSM} παραγενομενος 3854 5637 {V-2ADP-NSM} λαλησει 2980 5692 {V-FAI-3S} σοι 4771 {P-2DS}