1 Peter 4:18

RP(i) 18 και 2532 {CONJ} ει 1487 {COND} ο 3588 {T-NSM} δικαιος 1342 {A-NSM} μολις 3433 {ADV} σωζεται 4982 5743 {V-PPI-3S} ο 3588 {T-NSM} ασεβης 765 {A-NSM} και 2532 {CONJ} αμαρτωλος 268 {A-NSM} που 4226 {ADV-I} φανειται 5316 5695 {V-FDI-3S}