Titus 3:6

PBG(i) 6 Którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, zbawiciela naszego,