Song of Songs 7:3

PBG(i) 3 Obie piersi twoje są jako dwoje bliźniąt młodych sarniąt.