Romans 15:17

PBG(i) 17 Mam się tedy czem chlubić w Chrystusie Jezusie, w rzeczach Bożych.