Romans 14:19

PBG(i) 19 Przetoż tedy naśladujmy tego, co należy do pokoju i do społecznego budowania.