Romans 14:12

PBG(i) 12 A przeto każdy z nas sam za się odda rachunek Bogu.