Revelation 2:25

PBG(i) 25 Wszakże to, co macie, trzymajcie, aż przyjdę.