Revelation 2:15

PBG(i) 15 Także masz i tych, którzy trzymają naukę Nikolaitów, co ja mam w nienawiści.