Psalms 98:5

PBG(i) 5 Grajcie Panu na harfie; na harfie, głosem przyśpiewując.