Psalms 97:6

PBG(i) 6 Niebiosa opowiadają sprawiedliwość jego, a wszystkie narody oglądają chwałę jego.