Psalms 97:3

PBG(i) 3 Ogień przed obliczem jego idzie, a zapala w około nieprzyjaciół jego.