Psalms 94:14

PBG(i) 14 Albowiem, nie opuści Pan ludu swego, a dziedzictwa swego nie zaniecha.