Psalms 92:9

PBG(i) 9 Ale ty, o Najwyższy! jesteś Panem na wieki.