Psalms 89:40

PBG(i) 40 Zrzuciłeś przymierze z sługą twoim; strąciłeś na ziemię koronę jego.