Psalms 85:3

PBG(i) 3 Odpuściłeś nieprawość ludu twojego, pokryłeś wszelki grzech ich. Sela.