Psalms 84:1

PBG(i) 1 Przedniejszemu śpiewakowi na Gittyt, synom Korego psalm.