Psalms 83:11

PBG(i) 11 Którzy są wygładzeni w Endor; stali się jako gnój na ziemi.