Psalms 75:8

PBG(i) 8 Ale Bóg sędzia, tego poniża, a owego wywyższa.